Maestro inconformista, luchador y comprometido con la educación y el mundo que le rodea. Convencido plenamente de que el mundo puede ser bien distinto y que depende de todos y cada uno de nosotros que logremos cambiarlo. ¿Te apuntas?

Aprendre a aprendre

Sense cap dubte, ells i elles tenen molt a dir en la seua educació, per què collons ni els deixem ser ells i elles mateixos!!!!    El nostre paper com educadors crec que moltes vegades no el tenim gens clar, sobretot quan ens deixem portar per la gossera, per la comoditat i per altres raons…

COMUNITATS D’APRENENTATGE: UNA ALTERNATIVA EDUCATIVA Ramon Flecha

El projecte de Comunitats d´Aprenentatge Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els…