Font de Mora i els portàtils

Com a membre de l’Associació d’Educació i Noves Tecnologies de la Comunitat Valenciana «Fòrum Novadors», reprodueixc el text que l’associació ha elaborat en relació amb la política de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana sobre el pla ‘Escuela 2.0’: L’associació Novadors ha quedat sorpresa i contrariada davant la negativa de la Conselleria d’Educació a…