COMUNITATS D’APRENENTATGE: UNA ALTERNATIVA EDUCATIVA Ramon Flecha

El projecte de Comunitats d´Aprenentatge Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els…